Szymanów / gmina Wisznia Mała
sygnaturags 2300
tytuł prawnywłasność
typ zabudowyprzemysłowa
pow. działki5692m2
mediawoda
 prąd
 gaz
cena500000 zł

Przedmiotem oferty jest grunt budowlany położony w miejscowości Szymanów- gmina Wisznia Mała w powiecie trzebnickim (północne okolice Wrocławia). Wymiry:45m x 125m. Pierwsza linia zabudowy. Wjazd z drogi asfaltowej. Dostępne media : woda, prąd i gaz. Funkcja wiodąca terenu: tereny aktywności gospodarczej - zabudowa usługowo-przemysłowa;Za zgodną z funkcją wiodącą terenu uznaje się: a) lokalizację nieuciążliwej zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym, b) lokalizację nieuciążliwej zabudowy przemysłowej, c) lokalizację baz i składów, magazynów, hurtowni, d) lokalizację budynków zaplecza biurowo-socjalno-administracyjnego, e) lokalizację niezbędnych obiektów pomocniczych, f) lokalizację obiektów infrastruktury towarzyszącej, g) nie dopuszcza się obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, h) wyklucza się lokalizację obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza: masztów, słupów oświetleniowych, kominów itp., i) wyklucza s ... czytaj dalej